سه شنبه, 14 تیر 1401

ویژگی محصولات سرآمد بتن شمال

دفتر مرکزی

گیلان، رشت، خیابان فلسطین، روبروی فروشگاه زنجیره ای اتکا، شرکت سرآمد بتن شمال

3 - 33833791 - 013

کارخانه

گیلان، رشت، کیلومتر 2 جاده تهران، روبروی کارخانه سیمکو، انتهای کوچه جرثقیل صدقی

3 - 33614441 - 013

افتخارات

12
13
14
15
16
87
88
89
90
93
94

تصاویر

photo_2016-07-17_11-43-23
photo_2016-07-17_11-43-29
photo_2016-07-17_11-43-34
photo_2016-07-17_11-43-37
photo_2016-07-17_11-43-40
photo_2016-07-17_11-43-50
photo_2016-07-17_11-43-54
photo_2016-10-30_13-29-13
photo_2017-09-16_16-34-12
photo_2017-10-28_13-19-35
photo_2017-11-08_15-18-15
photo_2017-11-27_15-42-15
photo_2017-12-24_12-23-06
photo_2017-12-24_12-23-25
photo_2017-12-24_12-27-18
saramadbeton

گواهینامه ها

0
1
7
17