پروژه ترمینال مسافربری رشت
پروژه دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه گیلان
پروژه دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه گیلان
پروژه دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
پروژه دانشگاه احرار
پروژه جهاد دانشگاهی واقع در اراضی مسکن مهر
پروژه ساختمان جدید دانشگاه پیام نور رشت
پروژه پل رو گذر فلکه گاز
پروژه فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه واقع در سبزه میدان رشت
پروژه مسکن مهر رشت
پروژه مسکن مهر آستانه اشرفیه
پروژه دانشگاه پیام نور انزلی
پروژه شرکت فولاد گیلان
پروژه شرکت فولاد آناهیتا
پروژه شرکت فولاد امیرکبیر
پروژه فولاد کاسپین شهر صنعتی صومعه سرا
پروژه کشتارگاه واقع در پیربازار
پروژه احداث سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد شاد
پروژه احداث سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد خوشه
پروژه شرکت تافته آرین
پروژه شرکت دیبا فراز آرین
پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز سراسری جاده سراوان
پروژه مجتمع تجاری آدینه رشت
پروژه خطوط انتقال نیرو
پروژه آمفی تئاتر ساختمان جدید شهرداری رشت
پروژه 36 واحدی تعاونی مسکن کارکنان شرکت اشی مشی